سایت عصر ایران در مطلبی با عنوان «دیلمان، بفرمایید مافیا!» به معرفی شماره نوروزی مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان پرداخته است.  عصر ایران|سروش بامداد: مجلۀ فرهنگی و اجتماعی دیلمان، پروندۀ پرو پیمانی را به موضوع مافیا اختصاص داده و کوشیده به تاریک‌خانۀ آن از تهران تا واشنگتن، نوری بتاباند و به صورت مشخص به «مافیای ایرانی» بپردازد.  مجلۀ فرهنگی و ...

شماره جدید مجله دیلمان(ویژه نوروز 1400) منتشر شد. شماره نوروزی مجله دیلمان با تیتر روی جلد "تاریکخانه مافیا" به موضوع مناقشه برانگیز "مافیای ایرانی" پرداخته و پرونده ای مفصل را به آن اختصاص داده است. دیلمان نوروزی در ۴۸۰ صفحه مطالب این شماره، گفت و گوها و گفتارهایی خواندنی دارد از مجید تفرشی، حسین راغفر، شاپور رواسانی، صالح نیکبخت، ناصر ...

حسن سید عرب درباره سهروردی چه حرف تازه ای برای ما دارد؟ مسعود ربیعی فر پژوهشگر فلسفه  عرفان حکمت اندیشان ایرانی درمعرض قضاوت های تندوتیز و بی قاعده مخالفان و معاندان خود واقع شده اند، تا جایی که درباره حکیم  سهروردی، عده ای گفته اند او ایرانی است و گروهی دیگر معتقد به عرب بودن اویند، بعضی التقاطیش دانسته و ...