یک رونمایی جدید از “علی عمو” در رشت

دیلمان آنلاین | عصر روز سه شنبه مراسم رونمایی از دو کتاب منتشره درباره «علی عمو» در خانه فرهنگ گیلان برگزار گردید. «علی عمو چنین گفت» نام یکی از این کتاب هاست که پیش از این منتشر شده بود و اکنون با توجه به اقبال جامعه داستان خوان دوباره تجدید چاپ شد. علاوه بر این کتابی با عنوان «سالهای آغاز داستان نویسی در ایران» که مجموعه نوشته های رحیم چراغی درباره نقش علی عمو در ادبیات داستانی ماست و  دربردارنده بررسی های تاریخی و مقایسه ای او درباره علی عمو است. رحیم چراغی که پیش از این با کشف و گردآوری مجموعه داستان های علی عمو (نویسنده گمنام گیلانی در عصر مشروطه) این داستان نویس برجسته را از نامی مستعار در روزنامه خیرالکلام به واقعیتی عینی در ادبیات معاصر تبدیل کرد؛ اکنون مقالات، پژوهش هایی دیگر را منتشر کرده تا به پرسش های مطرح شده در ذهن جامعه درباره علی عمو پاسخ دهد.

رحیم چراغی، نویسنده و پژوهشگر ادبی| عکس: دیلمان آنلاین

این مراسم دو سخنران داشت. حسین رسول زاده و معصومه غیوری، هر یک از دید خود نگاه هایی به نوشته های علی عمو، جایگاه او در ادبیات فارسی به عنوان آغازگر داستان کوتاه فارسی یا بنیانگذار آن، همچنین سهم عمده تلاش های رحیم چراغی در معرفی این نویسنده گمنام انداختند. گزارشی از این سخنرانی ها در شماره آینده مجله دیلمان منتشر خواهد گردید.

حسین رسول زاده درباره علی عموی آغازگر سخن گفت| عکس : شهرام دفاعی

معصومه غیوری از جایگاه علی عمو در تاریخ ادبیات گفت| عکس : شهرام دفاعی

در بخش انتهایی این رونمایی که با حضور رحیم چراغی، م. پ. جکتاجی ناشر این دو اثر، تعلی سلیمی و محمد باقری انجام شد مجید دانش آراسته داستان نویس برجسته گیلانی به اظهار نظری درباره علی عمو پرداخت که حاوی نکات ارزنده ای درباره سبک کار علی عمو بود. او پیشبرد داستان با دیالوگ را از نکات شایسته تقدیر کار علی عمو بر شمرد.