زنی که می‌خواهد با پتویش ازدواج کند

این زن قصد دارد با دمپایی، لباس خواب و ربدوشامبر در این عروسی شرکت کند و مهمانان نیز با پیژامه و ربدوشامبر حضور پیدا خواهند کرد.

یک زن ساکن شهر اکستر در شهرستان دوون بریتانیا قصد دارد با پتوی پشمی متعلق به خود ازدواج کند.

این زن ۴۹ ساله به نام پاسکال سلیک می‌گوید:” این پتو همواره به کمک من آمده و مرا خیلی خوب بغل می‌کند. من آنرا بسیار دوست دارم و می‌خواهم از مردم برای حضور در مراسم پیوند رسمی من با پایدارترین و تسکین بخش‌ترین شریکم در زندگی شرکت کنند”.

قرار است مراسم ازدواج زن بریتانیایی با پتو روز ۱۰ فوریه برگزار شود. این زن قصد دارد با دمپایی، لباس خواب و ربدوشامبر در این عروسی شرکت کند و مهمانان نیز با پیژامه و ربدوشامبر حضور پیدا خواهند کرد.

پیش از این نیز افرادی مشاهده شده بودند که عاشق بی قرار برخی از اشیا در اطراف خود شده بودند. از جمله خانم اکلوف برلینر ماور (Eklöf Berliner-Mauer)، شهروند سوئد از سال ۱۹۷۹ خود را همسر دیوار برلین می‌دانست و خانم اریکا لابری، تبعه آمریکا در سال ۲۰۰۷ با برج ایفل ازدواج کرد.

منبع: اسپوتنیک